مدیر امور آب و فاضلاب شهری تنکابن گفت: ۵ طرح آبرسانی شامل حفر وتجهیز ۴ حلقه چاه، احداث ۳ مخزن بتنی به ظرفیت ۱۶ هزار متر مکعب، یک باب ایستگاه پمپاژ ، ۴۸ هزار متر شبکه توزیع آب و خط انتقال در شهرهای شیرود، نشتارود، تنکابن و خرم آباد در حال اجراست.

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس مقدس خو به تشریح طرحهای آبرسانی در شیرود پرداخت و افزود: عملیات حفر یک حلقه چاه با آبدهی ۲۵ لیتر در ثانیه در این شهر به اتمام رسید و اکنون در مرحله تجهیز قرار دارد.

وی با اشاره به احداث ۶۵۰۰ متر خط انتقال و شبکه اصلی توزیع آب با هدف انتقال آب از چاه های تامین کننده به شبکه توزیع و اجرای خط خروجی و ورودی مخزن تصریح کرد: به منظور ایجاد ذخیره مناسب برای تامین آب مورد نیاز در ساعات پیک مصرف و زون بندی شبکه، زمین مورد نیاز برای احداث مخزن ذخیره بتنی به حجم یک هزار متر مکعب خریداری شد.

مدیر امور آبفای تنکابن، بهسازی و مهندسی مجدد یک باب ایستگاه پمپاژ برای تامین فشار و آبدهی مناسب در سطح شهر و احداث ۲۵۰۰ متر خط انتقال به منظور انتقال آب به باغ نظر و افزایش توان انتقال آب به شبکه توزیع از ایستگاه پمپاژ را از مهمترین طرحهای آبرسانی شهر نشتارود عنوان و تصریح کرد: این دو طرح در مرحله طراحی و انتخاب پیمانکار و تهیه اسناد مناقصه قرار دارد.

مهندس مقدس خو، از اتمام ساخت مخزن ذخیره بتنی ۱۰ هزار متر مکعبی و اجرای بخش عمده عملیات احداث خط انتقال آب به طول ۱۴هزار متر در اقطار ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی متری در تنکابن خبر داد و اظهار داشت: به منظور توسعه شبکه و آبرسانی به نقاط انتهایی شبکه در شرق و غرب این شهر ایجاد ۱۲هزار متر شبکه توزیع اصلی در دستور کار قرار گرفت که تا کنون ۶هزار متر از این طرح اجرایی شد.

وی، ادامه داد: ۳ حلقه چاه با آبدهی ۱۵۰ لیتر در ثانیه با هدف مقابله با کمبود آب در پیک مصرف، حفر و تجهیز و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

مهندس مقدس خو، به طرحهای آبرسانی در شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: ۷۵درصد از عملیات ساخت مخزن ذخیره ۵هزار متر مکعبی بتنی اجرایی شد.

مدیر امور آبفای تنکابن، ادامه داد: برای انتقال آب چاه های تامین کننده به مخازن و شبکه توزیع و نیز اجرای زون بندی و توسعه شبکه و آبرسانی به نقاط انتهایی شبکه، احداث ۱۳هزار متر خط انتقال و شبکه توزیع آب در این شهر در دستور کار قرار گرفت که تا کنون یک هزار متر از خط انتقال اجرایی و طراحی برای ایجاد شبکه توزیع انجام و در مرحله تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد.