مدیر امور آب و فاضلاب شهری نوشهر با اشاره به وجود ۴۷۱۳ مشترک فاضلاب در این شهر گفت: ۱،۰۶۷،۳۶۰ متر مکعب فاضلاب خانگی و تجاری در نوشهر طی سه ماهه اول امسال جمع آوری و تصفیه شد.

به گزارش صبح شمال، مهندس سید شکرالله موسوی ضمن اعلام خبر بالا به تشریح فعالیتهای این امور در فصل بهار پرداخت و افزود: در این مدت ۲ هزار متر شبکه جمع آوری فاضلاب احداث و ۶۵ انشعاب فاضلاب در سطح شهر نصب شد.

وی، به واگذاری ۵۰ فقره انشعاب فاضلاب در این شهر اشاره و تصریح کرد: با تلاش کارکنان این امور نسبت به رفع ۱۶ مورد اتفاقات و انسداد شبکه های فاضلاب و شست وشوی ۲۱۲۰ متر شبکه فاضلاب و منهول اقدام شد.

مدیر امور آبفاشهری نوشهر، تصریح کرد: به منظور افزایش ظرفیت پمپاژ فاضلاب، ایستگاه پمپاژ فاضلاب F.S.۵.۱ ارتقا یافت.

وی، با اشاره به اینکه در بخش آب، این امور دارای ۱۷۷۲۴ مشترک است ، اظهار داشت: آب شرب مورد نیاز مشترکین از طریق ۲دهنه چشمه گردوک و اسپی او به ظرفیت ۲۶۴ لیتر در ثانیه، ۳ باب مخزن ذخیره با حجم ۱۴هزار متر مکعب،۲۷۹ کیلومتر شبکه توزیع و۵۰۰ متر خط انتقال آب تامین می شود.

مهندس موسوی، از واگذاری ۱۰۹ انشعاب آب در سه ماه اول امسال خبر داد و گفت: ۴۳۲ مورد اتفاقات شبکه و انشعاب رفع ، ۱۹۱ انشعابات اصلاح و نصب ، ۴۰ مورد تعمیر، تعویض ومرئی سازی شیر آلات شبکه انجام و ۸۰ کنتور خراب تعویض شد.

وی، با بیان اینکه در این مدت ۹۰۰ متر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی به منظور افزایش توان تامین و کیفیت آب شرب اجرایی شد، تصریح کرد: در راستای نظارت بر کیفیت آب شرب، ۱۶۴۲ مورد کلر سنجی روزانه در سطح شبکه آبرسانی و ۴۳ مورد نمونه برداری و آزمایشات شیمیایی، فیزیکی و میکروبی از منابع تأمین ، مخازن و شبکه توزیع شهر انجام شد.

مدیر امور آبفاشهری نوشهر در بخش دیگری از سخنانش، به خرید، نصب و بهره برداری از مخزن ذخیره ۲۰ هزار لیتری، ۳هزار متر اصلاح شبکه آب، خرید و نصب دستگاه تزریق آب ژاول در شهر پول و بهسازی و تعویض پمپ چاه آب شرب کجور اشاره کرد و افزود: واگذاری ۲۰ انشعاب و نصب ۷ انشعاب آب ، رفع ۱۵۰ اتفاقات شبکه و انشعابات آب، اصلاح ۲۵ انشعابات آب، تعویض ۱۵ کنتور خراب در شهرهای پول و کجور از جمله مهمترین فعالیتهای انجام شده در سه ماهه اول سال ۹۸ بوده است.

مهندس موسوی با اشاره به اینکه شهر پول دارای ۱۱۱۲ مشترک و شهر کجور ۹۴۴ مشترک آب می باشد ، گفت: آب شرب مشترکین شهر پول از طریق دیوچشمه و چشمه پولقانی و یک حلقه چاه با آبدهی حدود ۶ لیتر در ثانیه و مشترکین شهر کجور از طریق : یک حلقه چاه به ظرفیت حدود ۵ لیتر در ثانیه تامین می شود.