مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 20 رقم بلال وجود دارد که هر کدام مصرف خاص دارند و برای شهرستان سیمرغ که بیشترین تولید شیربلال را دارند می‌توانیم از محل واردات، ارقام شیرین و کنسروی را در اختیار بهره‌برداران این منطقه برای کشت قرار دهیم.

به گزارش صبح شمال، فرامک عزیزکریمی عصر امروز در جشنواره شیربلال که در شهرستان سیمرغ برگزار شد، اظهار کرد: سیل اخیر خسارت زیادی را به شهرستان سیمرغ وارد کرد اما از تولیدات محصولات کشاورزی کم نشد.

وی با بیان اینکه سالانه 122 میلیون تن تولیدات کشاورزی در کشور داریم، گفت: خوشبختانه برای چهارمین سال متوالی توانستیم در تولید گندم خودکفا شویم و در این راستا تاکنون 9 هزار میلیارد تومان بهای گندم به کشاورزان گندمکار پرداخت شد.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: شیربلال یک محصول تابستانه و آب‌بر است و توسعه و کشت این محصول در برخی از مناطق بسیار سخت است.

عزیزکریمی بیان کرد: 20 رقم بلال وجود دارد که هر کدام مصرف خاص دارند و برای شهرستان سیمرغ که بیشترین تولید شیربلال را دارند می‌توانیم از محل واردات، ارقام شیرین و کنسروی را در اختیار بهره‌برداران این منطقه برای کشت قرار دهیم.