معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران از ارزیابی از مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه خبر داد.
به گزارش صبح شمال«اسفندیار نظری» افزود: از آنجا که ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل است.

وی با اشاره به ضرورت انجام ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد، تصریح کرد: ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد، امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسّر می‌سازد و به شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌ها کمک می‌کند. به عبارتی دیگر هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود مخصوصا در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی دارد.

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: بر این اساس برنامه‌ی «تعالی مدیریت مدرسه» سعی دارد باحرکت در مسیر تعالی جویی و سرآمدی، با شناسایی فرصت‌های بهبود، شرایطی را فراهم آورد تا تمامی عوامل مؤثر در مدیریت مدرسه، ضمن شناخت ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی و پیرامونی مدرسه خود، با اتّخاذ رویکرد برنامه‌محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه‌ی عملیاتی اقدام نموده و با نگاهی نقاد به صورت مستمر وضعیت موجود را تحلیل و جایگاه مدرسه خود را نسبت به هدف‌های قصد شده، مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند.

او با اشاره به ارزیابی فرآیند این برنامه اظهارداشت: در برنامه « تعالی مدیریت مدرسه » فرآیند ارزیابی به دو نوع انجام می گیرد که به ترتیب 1- ارزیابی درونی ( خود ارزیابی )شامل:الف) خود ارزیابی و تعیین جایگاه مدرسه پیش از تدوین برنامه عملب)خودارزیابی حین اجرای برنامه 2- ارزیابی بیرونی ( دگرارزیابی ) انجام می‌شود.

نظری در ادامه تاکید کرد: مدیران هرماه باید به صورت نظام‌مند میزان موفقیت فرآیند‌ها و برنامه‌های پیش بینی شده را ارزیابی کنند و پس از بررسی کارآیی و اثربخشی اقدامات و نیز شناسایی نقاط ضعف آن‌ها، به منظور ارتقاء اثربخشی فرآیند‌ها، اصلاحات لازم را به عمل آورند.

«سید طاهر موسوی » رییس اداره آموزش متوسطه اول آموزش و پرورش مازندران در ادامه ارزیابی بیرونی را مهم و تخصصی دانست و گفت: ارزیابی بیرونی باید مستقل، حرفه‌ای، صادقانه ،عینی، مبتنی بر چهارچوب برنامه، دارای پیشنهادهایی برای ارتقا مدرسه باشد.

این مسئول با اشاره به وظایف ارزیاب افزود: وظایف ارزیاب شامل دریافت مستندات برنامه تعالی مدرسه، گزارش خودارزیابی، گزارش اقدامات بهبود و نتایج حاصله، بررسی مستندات، حضور در مدرسه، مشاهده تغییرات، مصاحبه با ذینفعان، ارزیابی پایانی عملکرد مدارس مجری و ارائه‌ی گزارش نهایی و اعلام نتایج ارزیابی به شورای برنامه ریزی استان است.

موسوی ادامه داد: اعضای تیم ارزیابی ضروریست در ابتدای سال تحصیلی ( ترجیحاً مهرماه) ضمن حضور در مدرسه تحت پوشش خود ، نسبت به آشنایی با وضعیت موجود مدرسه و برنامه‌ریزی عملیاتی آن واحد آموزشی اقدام کنند.

رییس اداره متوسطه اول آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: این تیم در اردیبهشت ماه، پس از اعلام آمادگی مدارس مجری، برای انجام ارزیابی بیرونی «مطابق با برنامه ی از پیش تعیین شده و ملاک ها و شاخص های ارزیابی» نسبت به بررسی و ارزیابی عملکرد مدارس اقدام نموده و سپس نتایج را به شورای برنامه ریزی استان ( دبیرخانه اجرایی برنامه تعالی مدیریت مستقر در آموزش متوسطه استان ) اعلام می نماید. شورای مزبور نسبت به اعلام نتایج نهایی به دفاتر ستادی اقدام می نماید.

او با بیان اینکه 1600 مدرسه استان مورد خودارزیابی و ارزیابی بیرونی قرار گرفتند، گفت: از این تعداد 23 مدرسه متوسطه اول، 12 مدرسه متوسطه دوم و 4 مدرسه فنی و حرفه ای و کاردانش به مرحله ارزیابی کشوری برنامه مذکور راه پیدا کردند که مقرر گردید در شهریور ماه سال جاری توسط نمایندگان وزارتی مورد ارزیابی قرار گیرند. منتخبین این مرحله علاوه بر دریافت لوح تقدیر و جوایز ویژه به سازمان استاندارد جهت آمادگی برای ارزیابی در مرحله اشتهار معرفی خواهند شد.