مدیر عامل شرکت گاز مازندران با تایید ترکیدگی خط لوله اصلی گاز شهرستان آمل گفت: با انجام اقدامات ایمنی و امدادی شرایط تحت کنترل است.

جعفر احمدپور افزود: این حادثه براثر خوردگی لوله اصلی گاز در ابتدای جاده شهری هراز امل رخ داد.

وی ادامه داد: به محض وقوع این حادثه شیراصلی این خط لوله گاز از دو طرف بسته شد و با حضور آتش نشان ها و نیروهای امدادی آتش خاموش و شرایط در حالت کنترل است.

احمدپور گفت: در حال حاضر گاز برخی از مناطق آمل و ۲۰ روستای شهرستان قطع است و در تلاش هستیم با رفع خوردگی لوله گاز دوباره جریان گاز به شبکه برگردد./ایرنا