عصر دیروز خط گاز 12 اینچ در شهر آمل در اثر عملیات ساختمانی دچار پارگی شد که این حادثه قطع گاز بخشی از روستاهای این شهر را به همراه داشته است.

به گزارش صبح شمال، حادثه گاز خط تغذیه 12 اینچ واقع در شهر آمل ،موجب اختلال در تردد و عبور و مرور شهروندان در یکی از پرترافیک ترین خیابان‌های این شهر شده است.

"جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز مازندران در ارتباط با نشتی گاز در آمل اظهار کرد: یکی از لوله‌های 12 اینچ گاز با فشار 250 در آمل سوراخ شده و احتمال نشتی گاز در شبکه و در همه جا وجود دارد.

وی افزود: شیر دوطرف لوله گاز بسته شده و منطقه را در حضور نیروهای HSE امن کردیم، فشار گاز را به صفر رساندیم نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و اداره برق هم در منطقه حضور دارند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد: اداره برق، برق منطقه را قطع کرده تا باعث انفجار نشود و آتش‌نشانی هم در منطقه مستقر و جاده هم بسته است.

احمدپور خاطرنشان کرد: اکیپ گاز هم در آنجا حضور دارند تا محل را حفاری و تعمیرات را کمتر از 48 ساعت انجام دهند.

گزارش‌های اولیه کارشناسان حاضر در محل حاکی است که عامل این حادثه ناشی از عملیات ساختمانی در حال ساخت بوده که برای مقاوم‌سازی پایه‌های آن جهت نگهداری دیوار حائل از میله‌گردها به صورت افقی به سمت خیابان استفاده کرده که فشار این میله‌گردها منجر به سوراخ شدن لوله 12 اینچ حاشیه خیابان اصلی شد که این نشتی از جداره زمین به وسط خیابان منتشر شد.

هم اکنون خط تغذیه فوق مورد ترمیم قرار گرفت و تزریق گاز گردیده و نیروهای امدادی در حال وصل گاز مشترکین می باشند .